பள்ளிக்கல்வி - பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் 1986-87 வரை (Last Batch) ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து பயின்று, அப்பயிற்சியினை இரண்டு ஆண்டுகளில் நிறைவு செய்தவர்கள் மற்றும் தோல்வியுற்று பின்னர் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆகியோர் பெற்ற இரண்டாண்டு பட்டயச் சான்றினை மேல்நிலைக்கு கல்விக்கு இணையாக கருதி ஆணை வெளியீடு.

2 comments:

 1. Hello sir,
  I am Padma from kachhua.com (working as business developer).
  I have visited your website and it's really good so we have the best offer for you.
  Earn more income easily by advertising with kachhua.com.
  drop mail: padma.kachhua.com@gmail.com
  For registration :click below link:
  http://kachhua.com/pages/affiliate/inquiry
  contact us: 7048200816
  revert us .

  ReplyDelete
 2. http://kaliaperumalpuducherry.blogspot.com/2018/03/credit-card.html

  ReplyDelete