இலவச மடி கணினி +2 மாணவர்களுக்கு வழங்கியதை மதிப்பெண் பட்டியலின் பின்புறம் பதிவு செய்ய ஆணை.


தமிழ்நாடு   பள்ளிகல்வி       இயக்குனரின்      செயல்முறைகள்

476 /வி 2 / இ 1 / 2012 நாள். 21.05.2012 - இன் படி 12 - ஆம் வகுப்பு

2011 - 2012 ஆம் கல்வியாண்டில் படித்த மாணவ - மாணவியர்க்கு

விலையில்லா      மடி கணினி      வழங்கியதை      மதிப்பெண்

சான்றிதழின் பின்புறம் பதிவு செய்யும் முறைகள்

விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Click Here to Download the School Education Director proceedingNo comments:

Post a Comment