சுவிட்ச் ஆப் செய்தாலும் சிம்கார்ட்டை தூக்கி எறிந்தாலும், திருடப்பட்ட செல்போனை கண்டுபிடித்து விடலாம்

No comments:

Post a Comment