12.3.2013 அன்று TESO அமைப்பின் சார்பில் ஒரு நாள் பொது வேலை நிறுத்தம் - பணியாளர்களின் வருகை மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் வழக்கம் போல் செயல் படுவதை உறுதி செய்ய அரசு உத்தரவு.

No comments:

Post a Comment