தமிழகப் புள்ளியியல்  துறை முதன்மை செயலருடன் தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்கவாசகம் நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துரையாடல் விழாThanks & Regards,To Mr. L.Chokkalingam,M.Sc,M.Phil,B.Ed,PGDHRM,BLISc,DGT
Head Master, Chairman Manicka Vasagam School, Devakottai. 9786113160

More Photos will be uploaded soon.

No comments:

Post a Comment